Andrzej Stanisław Kowalczyk

Andrzej Stanisław Kowalczyk (ur. 1957) – historyk literatury (Instytut Literatury Polskiej UW), muzealnik (Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza). Ostatnio opublikował drugie wydanie biografii Sawinkow (Biblioteka „Więzi” 2017) i antologię Wspólny wiek XX. Litwa i stosunki polsko-litewskie na łamach „Kultury” i „Zeszytów Literackich” (Instytut Literacki – Instytut Książki 2019). Warszawiak.

Pessoa lizboński

Nie należał do żadnego pokolenia, żadnego ruchu intelektualnego, żadnej partii. Rzadko się to udaje w młodości, później też nie, bo wiek dojrzały ceni wygodę, którą dać może tylko konformizm. W epoce kolektywizmu Pessoa manifestował osobność.