Krzysztof Jaworski

Krzysztof Jaworski (ur. 1966) – poeta, pisarz, literaturoznawca. Debiutował wierszami w roku 1988. Od tego czasu autor ponad dwudziestu książek poetyckich, prozatorskich, monografii naukowych, sztuk teatralnych i scenariuszy filmowych. Jego utwory ukazywały się w czasopismach polskich takich jak „brulion”, „Twórczość” i „Dialog” oraz amerykańskich (m.in. „The Literary Review”, „Better”, „Kenyon Revie", „Forklift”, „Plume”, „Two Lines”, „The Cincinnati Review”). Książka prozatorska Do szpiku kości (2013) została w roku 2014 nominowana do Nagrody Literackiej Gdynia. Tłumaczony m.in. na angielski, niemiecki, duński, rosyjski, czeski i węgierski. W 2019 r. ukazały się jego dwie książki poetyckie: Ciąg Fibonacciego. 111 wierszy (Convivo, Warszawa 2019) oraz Ceremonia (WBPiCAK, Poznań 2019). Autor prowadzi bloga „Archiwum Literackie” (od roku 2013) oraz fanpage „Do szpiku kości": https://www.facebook.com/do.szpiku.kosci.2013