Łukasz Barys

Łukasz Barys – student Uniwersytetu Łódzkiego, laureat konkursów literackich, m.in. Grand Prix konkursu im. Reinera Marii Rilkego, konkursu „O Laur Czerwonej Róży”, konkursu im. Georga Trakla. Publikował w „Toposie”, „Autografie”, „Tlenie literackim” i „Stronie czynnej” oraz antologiach pokonkursowych.