Maciej Bednarski

Maciej Bednarski – student warszawskiego Kolegium MISH. Nigdy nie był na Openerze. Pisze głównie wtedy, kiedy powinien zajmować się innymi sprawami, więc wychodzi jak wychodzi.