Mariusze Figle

Mariusze Figle – badacze marzeń sennych, kolekcjonerzy, kulturoznawcy.  Urodzeni w latach osiemdziesiątych. Od dziesięciu lat związani z Ruchem Surrealistycznym. Od trzech lat, pracują nad (opus magnum!) powieścią-kolażem pt. „Sen”, równolegle prezentując serie kolaży, które są efektem pracy z przypadkiem obiektywnym, nieświadomością kolektywną i indywidualną.