Michał A. Pawłowski

Michał A. Pawłowski (ur. 1996) – wilanowianin. Współpracownik internetowego magazynu „Teatralia”, członek redakcji studenckiego pisma naukowego „Mishellanea”. W ostatnim czasie oddany ekonomii instytucjonalnej, filozofii kultury, metafizyce Wittgensteina. Student ekonomii i filozofii w Kolegium MISH UW, aktywny członek samorządu studenckiego.