Miklavž Komelj

Miklavž Komelj (ur. 1973) – słoweński poeta, eseista, malarz i historyk sztuki. Dwukrotny laureat Nagrody Jenki (w 2006 za zbiór wierszy Hipodrom, w 2015 za Noč je abstraktnejša kot n), w 2010 otrzymał Nagrodę Prešeren Foundation za tom Nenaslovljiva imena, zaś w 2011 Nagrodę Rožanca za książkę Nujnost poezije. Tłu­ma­czy z wie­lu ję­zy­ków, m.in. Ge­rar­da de Ne­rva­la, Fer­nan­do Pes­soę i Pie­ra Pa­olo Pa­so­li­nie­go. Edy­tor tomu szki­ców Jure De­te­li Zapisi o umetnosti (2005). Miesz­ka w Lu­bla­nie.