Xawery Stańczyk

Xawery Stańczyk – poeta, kulturoznawca i socjolog. Skończył studia doktoranckie w Instytucie Kultury Polskiej UW. Autor monografii Macie swoją kulturę. Kultura alternatywna w Polsce 1978-1996 (2018), nominowanej do Nagrody Giedroycia, oraz książek poetyckich: Skarbu piratów (2013) nominowanego do Nagrody Literackiej Nike i Handluj z tym (2015). Laureat stypendium artystycznego m.st. Warszawy oraz grantu „Preludium” Narodowego Centrum Nauki, zwycięzca konkursu Narodowego Centrum Kultury na najlepszą rozprawę doktorską z dziedziny nauk o kulturze. Pisał do „Lampy”, „Przekroju”, „Arteonu” i Culture.pl. Interesuje się kultury popularną i młodzieżową, przestrzenią publiczną i ruchami społecznymi w Polsce i Europie Wschodniej.