Elegia dla Tamira Rice’a

Obejrzałam video
choć wolałabym nie
ale wiem, że musiałam

zobaczyć, że chłopiec
był chłopcem, zanim
zmienił się w zwłoki

być naocznym świadkiem
– krótkich jak oddech –
chwil pomiędzy zabawą

w zabójcę a umieraniem,
między strzelaniem
w powietrze a upadkiem na ziemię

(czy ten wers oddaje
zaskoczenie i zapaść
ciała nafaszerowanego ołowiem?).

Chcę powiedzieć poczekaj
 ale w oddali
pomiędzy pragnieniem

a jego wyrazem
między płucami a wargami
(liczę do dziesięciu, liczę do dziesięciu)

jest już po nim. Oglądam
video raz po raz
próbując tak wycelować

w przycisk stop, by utrzymać go
przy życiu. Staje się chłopcem,
czarnym Łazarzem, ale bez

cudu: kula
szybsza niż palce czy nadzieja
zawsze wygrywa.

z książki Honeyfish (New Issues / Peepal Tree Press, 2019)Lauren K. Alleyne – urodzona na Trynidadzie pisarka mieszkająca w USA; autorka dwóch książek poetyckich: Difficult Fruit (Peepal Tree Press, 2014) i Honeyfish (New Issues / Peepal Tree Press, 2019); laureatka nagród literackich, animatorka kultury (wicedyrektorka Furious Flower Poetry Center), wykładowczyni literatury (James Madison University, Virginia). W jej twórczości kwestie tożsamości oraz praw człowieka spotykają się z licznymi nawiązaniami do tradycji literackich i muzycznych.

Bartosz Wójcik – czytelnik, tłumacz (m.in. „Dialog”, „Polish Theatre Journal”, „Przekrój”), autor monografii „Afro-Caribbean Poetry in English: Cultural Traditions (1970s-2000s)”.