echolalie

w radiostacji kosmicznej audycja z wieży babel
– co państwo sądzą o marcina podlaskiego próbach rekonstrukcji wspólnego prajęzyka ludzi zwierząt i roślin
– JA TAN DA ANO JEST TO NAJZUPEŁNIEJ SŁUSZNE I KONIECZNE PRZEDSIĘWZIĘCIE

krok pierwszy w postępowaniu badawczym
jak wiemy artykulacja spółgłoski labialnej [b] jest na tyle zbliżona do [w] że dźwięki te niekiedy ulegają pomieszaniu tak więc nie podaje się wątpliwości fakt
BABEL = WAWEL
a dalej oczywiście
WIEL-ICZKA ← wiele [języków]
i naturalnie
SMOK ← *SMOGъ (z ubezdźwięcznieniem wygłosowej welarnej po zaniku jeru w pozycji słabej)

zatem zasadniczy akt pomylenia mowy koreluje z krakowem i smogiem | ten ostatni zatruwa ośrodki broki i wernickego tj. komasacje intersubiektywne co wywołuje zakłócenia w komunikacji powodujące dystynkcje lingwalno-rasowe między podklasami fauny i flory na poziomie meta
powstał najprawdopodobniej w efekcie detonacji saletry potasowej i tutaj za rudymentarną przesłankę należy uznać legendę a odpowiedzialni za to są bezsprzecznie poganie
(cf. POGANIE ← *BOGA NIE)

potrzeba jest
tego naprawienia
restauracji
ściany jonosfery pokonać
s m o k a

jakie jest państwa zdanie na ten temat | czy mają państwo jakieś sugestie do tego co zaproponował podlaski
– MUSI WYRUSZYĆ NA KRESY WSCHODNIE W POSZUKIWANIU DWUNASTU JĘZYCZNIKÓW KTÓRZY MODLĄC SIĘ MODLITWĄ W PRAJĘZYKU STRĄCĄ DIADEMY Z SIEDMIU GŁÓW BESTII I ROZPROSZYWSZY MGŁY ZATRUTE PRZYWRÓCĄ PRADAWNĄ MOWĘ
A NAONCZAS ZAPANUJE POWSZECHNY ŁAD A EFTYCHIA NES ||

wieszczba wyroczni CZYLI tablica kabalistyczna a.d. MMXII

KOZIOROŻECь || założyszь prawicewą partją stronnictwo słowieńskie przywrociszь do łaskъ pradawienъ
politeizmъ kulty tradycjonalistyczne wyparte przezъ krześcijańską herezją nosiłъ się będzieszь w szłomie i kolczudze
na gniadoszu w okolicy drużyny objeżdżaci będzieszь lechy lachowъ szczepięcy starowierstwo na zgliszczechъ
kościełowъ i kapliczekъ wyłowiszь z rzekъ statuy cztyrzolice postawiwszy je na pagorkachъ na stroży twej włodzy i
zabyłego porzędъku będącego zamęcią wojny będzieszь prowadziłъ one zъ wojoma JAHWE naśladownikoma INRI
tym czasem wiążę pakta i sojusze z pozostałymi narody słowiańskimi narzuciszь mężemъ zapuszczanie włosowъ i
brodъ malowanie jichъ na farbę miedu a niewiastamъ dlgie tuniki więzanie warkoczy będzieszь księdzemъ
niemajęcymъ rownia nadъ wisłą jąż popłynie flota czrnychъ sosenъ
||


trzysta cytryn do trzeciej potęgi tygrysa

kwas styksu | w bąblach pączkują zaskrońce | zasrańce | akumulator wybuchł  mi na rękach płakałem | kumulacja w lotto | jak loki
lotty | ta ilość ma repulsję | kwantum bowie to jednostki ludzkiej | 2019 | słownie wyciek z chłodnicy haubicy | chodzi o żółwia
z głową pochodnie wziąwszy | ich miąższ |  dżem | przyśniłem | w y j a ś n i e n i e w s z y s t k i e g o | że to jest jęczmień i gorycz | kiedy w parku gorkiego lecą liście | do cieplejszych miejsc | na ziemi ||

można grać w piłkę | jak jest system dobry | jak nie to inaczej | trzeba bawić się | w wojnę ||

[koniec taśmy]Marcin Podlaski – ur. 2 stycznia 1993 r. Wyróżniony w IX edycji turnieju Poetycki Lombard [2015] oraz w konkursie O Laur Opina [2017], zdobywca II miejsca w Magii Ogrodów [2016], finalista XIII Połowu Poetyckiego organizowanego przez Biuro Literackie [2018], uczestnik Stacji Literatura 23 i warsztatów poetyckich w Siennej/Stroniu Śląskim. Dotąd publikował w czasopismach „Inter-” oraz „KONTENT”. Językoznawca strukturalny, redaktor i korektor. Pochodzi ze Stępowa k. Rypina, obecnie mieszka w Aleksandrowie Kujawskim, działa w Toruniu.