Spadło lato nocą
z wieżowca
i rozsypało się w drzazgi.
Niebo dziś
gra bez charakteryzacji.
Wiatr
ma karabin wyborowy:
rozpaczliwe ptaki
padają kamieniami do góry.
Słońce powiewa wachlarzem:
zdaje się, że rudy tygrys
to wyskakuje na drogę,
to chowa się w zaroślach.

2008
(Z cyklu „Meteorologia”)Stanisław Bielski (ur. 1976 roku w Dniepropietrowsku) – pracuje jako programista. Wiersze ukazywały się w czasopismach „Nowyj Mir”, „Wozduch”, „Arion”, „Wołga”, „Nowaja Junost”, „Newa”, „Futurum-Art”, „Dieti Ra”, „Zinziwier”, „Sojuz Pisatieliej”, „Krieszcziatik”, „Sibirskije ogni”, w czasopismach internetowych „Dwojetoczie”, „Лиterraтура", „Drugoje połuszarije”, „Nowaja Riealnost'”, na stronach „Połutona”, „Sietiewaja słowiesnost'”, „Topos”, „45 paralliel" i in. Tomiki wierszy „Rassiejannyj swiet” (2008), „Pticy suszcziestwujut” (2014), „Stancija mietro Zawodskaja” (2015), „Putieszestwije naczinajetsa” (2016), „Sinematograf” (2017), „I drugije prikluczienija” (2018). Tłumacz współczesnej poezji ukraińskiej. Opublikował książki z przekładami Ostapa Sływińskiego „Orfiej” (2017) oraz Wasyla Machno „Czastnyj kommientarij k istorii” (2018). Współtwórca i współautor zbioru naddnieprowskiej poezji „Gimn oczeretianych chłopczykiw” (2011). Mieszka w Kijowie i Dniepropietrowsku.

Tomasz Pierzchała – poeta, tłumacz. Zajmuje się współczesną polską, rosyjską, ukraińską oraz anglojęzyczną poezją i małą prozą. Zajął II miejsce w XXIV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Rafała Wojaczka, Mikołów (2016 r.). Dwukrotnie wyróżniony i nominowany do Nagrody Głównej Ogólnopolskiego Konkurs Poetyckiego im. Jacka Bierezina, Łódź (2016 i 2017). Wyróżniony w XXVI Ogólnopolskim Konkursie im. Marka Hłaski, Chorzów (2108). Nominowany w VI Ogólnopolskim Konkursie na tomik wierszy Duży Format (2018). Przekłady i wiersze w czasopismach i projektach literackich (m.in. Arterie, Inter-, Die Piard, Wizje, Helikopter, Kontent, lyrilkline, Four Centuries (Essen), Wozduch (Moskwa), Translit (Sankt Petersburg), Łystok (Kijów), Russkaja Poeticzieskaja Riecz (Czelabińsk), Kontekst (Charków). Działa między Świdnicą a Lwowem.