Alina Świeściak

Alina Świeściak – pracuje w  Instytucie Literaturoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego. Zajmuje się literaturą dwudziestowieczną i najnowszą. Autorka prac z tego zakresu, m.in. Przemiany poetyki Ryszarda Krynickiego (Kraków 2004), Melancholia w poezji polskiej po 1989 roku (Kraków 2010), Lekcje nieobecności. Szkice o najnowszej poezji polskiej (2001–2010) (Mikołów 2010), Współczynnik sztuki. Polska poezja awangardowa i poawangardowa między autonomią a zaangażowaniem (Karków 2019); redaktorka kwartalnika „Opcje”, członkini kapituły Nagrody im. Wisławy Szymborskiej.