Andrzej Stanisław Kowalczyk

Andrzej Stanisław Kowalczyk (ur. 1957) – historyk literatury (Instytut Literatury Polskiej UW), muzealnik (Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza). Ostatnio opublikował drugie wydanie biografii Sawinkow (Biblioteka „Więzi” 2017) i antologię Wspólny wiek XX. Litwa i stosunki polsko-litewskie na łamach „Kultury” i „Zeszytów Literackich” (Instytut Literacki – Instytut Książki 2019). Warszawiak.

Milena (fragment książki „Felice, Milena, Dora”)

Kiedy Kafka był w sanatorium w Meranie, we włoskim Tyrolu, zaczęli do siebie systematycznie pisywać. Frank – jak nazywała Kafkę Milena – wspominał ich spotkanie w kawiarni. Nie zapamiętał jej twarzy, ale zachował obraz jej postaci, jak szła między stolikami. Reszta należała do listów, które zaczęły krążyć między Meranem a Wiedniem jak jaskółki.  

Pessoa lizboński

Nie należał do żadnego pokolenia, żadnego ruchu intelektualnego, żadnej partii. Rzadko się to udaje w młodości, później też nie, bo wiek dojrzały ceni wygodę, którą dać może tylko konformizm. W epoce kolektywizmu Pessoa manifestował osobność.