Anita Jarzyna

Anita Jarzyna – dr hab., pracuje w Instytucie Filologii Polskiej i Logopedii Uniwersytetu Łódzkiego, wykładowczyni Wydziału „Artes Liberales”. Badaczka literatury, głównie poezji dwudziestowiecznej, interpretatorka. W obszarze jej zainteresowań znajdują się studia nad zwierzętami oraz studia nad Zagładą. Ostatnio opublikowała Post-koiné. Studia o nieantropocentrycznych językach (poetyckich) (2019). Zastępczyni redaktor naczelnej rocznika „Narracje o Zagładzie”.