Arthur Machen

Arthur Machen – walijski pisarz i eseista żyjący na przełomie XIX i XX wieku. Na język polski tłumaczone były jego powieści Inne światy i Troje szalbierzy. Jego twórczość, niesłusznie wtłaczana w ramy opowieści grozy, znacznie wykracza poza ten gatunek. „Literatura na Świecie” poświęciła mu numer 09-10/2019 przygotowany przez Macieja Płazę.

Wzgórze przyśnień (fragment)

Publikujemy fragment powieści Wzgórze przyśnień walijskiego pisarza Arthura Machena. Książka w przekładzie Macieja Płazy ukaże się nakładem Państwowego Instytutu Wydawniczego w połowie czerwca.