Dorota Walczak-Delanois

Dorota Walczak-Delanois – Profesorka i kierowniczka katedry polonistyki na Wolnym Uniwersytecie w Brukseli (Université Libre de Bruxelles), autorka monografii oraz artykułów naukowych, a także tomików poetyckich w języku polskim i francuskim. Członkini Jury Nagrody Fundacji im. Wisławy Szymborskiej. Nagradzana za popularyzację kultury, języka i literatury polskiej poza granicami Polski oraz za swe prace (m.in. Polonicum, Bene merito). Malarka. Bada poezję polską i belgijską XX i XXI w szerokim kontekście kulturowym i historycznym. Interesuje się zagadnieniem tłumaczenia dzieła poetyckiego, eksperymentem, awangardą a także związkami poezji ze sztukami plastycznymi. Ulubione obszary badań to: historia literatury, komparatystyka, tłumaczenie (zwłaszcza intersemiotyczne).