Eliza Kącka

Eliza Kącka (ur. 1982) – adiunktka na Wydziale Polonistyki UW. Autorka książek naukowych Stanisław Brzozowski wobec Cypriana Norwida (2012) oraz Lektura jako spotkanie. Brzozowski – tekst – metoda (2017), a także tomów prozatorskich Elizje (2017) i po drugiej stronie siebie (2019). Redaktorka antologii poezji najnowszej Poeci i poetki przekraczają granice (FA-art, 2011) oraz wyborów poezji mniej współczesnej (m.in. Cypriana Norwida Klucze od Echa-Osobność-Wiersze, 2018). Członkini Zarządu Głównego TLiAM, jurorka Nagrody Literackiej Gdynia.

Mrówki (Wojciech Wilczyk, „Minimalizm”)

Tak właśnie buduje swoje wiersze Wojciech Wilczyk. Mam na myśli efekt momentalnego znieruchomienia, jakie obejmuje umysł dokonujący refleksji w chwili, gdy człowiek czuje, że na coś nadepnął (by nie rzec: w coś wdepnął); kiedy pod nogą chrupnął już szklany zapalnik, ale zamiast wybuchu następuje zastygnięcie.