Elżbieta Wicha-Wauben

Elżbieta Wicha-Wauben – poetka, autorka m.in. cyklów Pozorna rzeczywistość. Miniatury polderowe oraz Pejzaż z samotnym wędrowcem, dla którego inspiracją stały się obrazy siedemnastowiecznych mistrzów holenderskich (Pejzaż z wędrowcami, Lublin 2016). W roku 2018 w lubelskim „Akcencie” ukazały się jej wiersze ze zbioru Wyliczanki. Obecnie powstaje tomik Stare kobiety. Mieszka w Holandii, związana z Lublinem. W roku 2009 „Akcent” opublikował jej przekład fragmentu Kochanki Wittgensteina Davida Marksona.