Joanna Mąkowska

Joanna Mąkowska – amerykanistka, literaturoznawczyni, wykładowczyni w Ośrodku Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego oraz na Uniwersytecie Otwartym UW, tłumaczka. W 2019 roku, w Instytucie Anglistyki UW, obroniła doktorat poświęcony dwudziestowiecznej poezji północnoamerykańskiej i filozofii nowego materializmu. Stypendystka Fulbrighta na Nowojorskim Uniwersytecie Stanowym w Buffalo (2017-2018), Europejskiego Stowarzyszenia Studiów Amerykańskich na Uniwersytecie Yale (2015) i Instytutu Johna F. Kennedy’ego na Freie Universität w Berlinie (2014, 2019). Obecnie pracuje nad monografią poświęconą nomadycznej poetyce Miny Loy i Adrienne Rich. Współpracuje z „Twórczością” gdzie publikuje przeglądy amerykańskie, oraz anglojęzycznym wydaniem „Przekroju”, gdzie tłumaczy teksty popularnonaukowe i literackie na angielski. Assistant Editor czasopisma naukowego „The New Americanist”.