Kamil Nolbert

Kamil Nolbert (ur. 1992) – doktorant w Zakładzie Historii Literatury Polskiej po 1918 roku w IFP UWr, gdzie przygotowuje rozprawę doktorską o poetyckiej i krytycznoliterackiej twórczości Piotra Sommera, okazjonalnie krytyk; teksty publikował m.in. w „Pamiętniku Literackim” i „Odrze”.