Karolina Rychter

Karolina Rychter - doktor filozofii związana z Instytutem Filozofii i Kolegium Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego. Bada związki filozofii i literatury a także inne problemy leżące na styku dyscyplin, do których zrozumienia potrzebne jest spojrzenie z wielu stron. Poza filozofią i literaturą zajmuje się pisaniem o winie.