Katarzyna Kotowska

Katarzyna Kotowska – kierowniczka Zakładu Literatur Romańskich Uniwersytetu Gdańskiego. Historyczka sztuki, autorka licznych artykułów naukowych z dziedziny literatury i pograniczy sztuk wizualnych. Fascynatka historii, specjalizująca się jednocześnie w literaturze ostatnich dwudziestu lat. Inicjatorka i spiritus movens projektu „Atelier littéraire. Gdańsk”. Czterokrotna stypendystka Rządu Francuskiego.