Katarzyna Trzeciak

Katarzyna Trzeciak (ur. 1987) – krytyczka i badaczka literatury, doktor literaturoznawstwa na Uniwersytecie Jagiellońskim. Zajmuje się nowymi tendencjami w prozie polskiej i zagranicznej oraz teorią i antropologią literatury. Publikuje w „Czasie Kultury” oraz „Tygodniku Powszechnym”.

Pozytywizm magiczny

Skuteczność powieści Fiedorczuk odsłania się najmocniej w wymiarze utopii krytycznej: konsekwentnie dodaje połączenia tam, gdzie wolelibyśmy raczej redukować związki.