Krzysztof Czyżewski

Krzysztof Czyżewski (ur. 1958) – animator kultury, poeta, eseista, redaktor i tłumacz. Działacz na rzecz dialogu międzykulturowego, współtwórca Fundacji „Pogranicze”, Ośrodka „Pogranicze — sztuk, kultur, narodów” w Sejnach oraz Międzynarodowego Centrum Dialogu w Krasnogrudzie. Za dotychczasową pracę otrzymał m.in. Nagrodę paryskiej „Kultury”, Nagrodę im. Gabora Bethlena dla człowieka Europy Środkowej, Nagrodę „Małego Berła Kultury Polskiej” przyznanej przez Jerzego Giedroycia, Medal św. Jerzego przyznanego przez „Tygodnik Powszechny”, Dyplom Ministra Spraw Zagranicznych za wybitne zasługi dla promocji Polski na Świecie oraz Międzynarodową Nagrodę im. Aleksandra Langera. Otrzymał również Order Giedymina i Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Jest autorem książek Ścieżka pogranicza, Linia powrotu oraz tomu poetyckiego Żegaryszki. Inicjator programów dialogu międzykulturowego między innymi w Europie Środkowej, na Bałkanach i Azji Środkowej. W latach 2012–2013 pełnił funkcję Dyrektora Artystycznego Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016.