Łukasz Kraj

Łukasz Kraj (ur. 1995 w Krakowie) – student filologii polskiej, francuskiej i portugalskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Laureat Diamentowego Grantu (2020), w ramach którego prowadzi literackie studia nad roślinami. Sekretarz redakcji kwartalnika „KONTENT". Publikował m.in. w „Ruchu Literackim”, „Pamiętniku Literackim”, „Znaku” oraz „Wizjach”.