Łukasz Kraj

Łukasz Kraj (ur. 1995 w Krakowie) – absolwent filologii polskiej i francuskiej, student filologii portugalskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Laureat Diamentowego Grantu (2020), w ramach którego prowadzi literackie studia nad roślinami. Artykuły i tłumaczenia publikował m.in. w „Ruchu Literackim”, „Pamiętniku Literackim”, „Znaku” oraz „Wizjach”. Redaktor kwartalnika literacko-krytycznego „KONTENT”.