Łukasz Kraj

Łukasz Kraj (ur. 1995 roku w Krakowie) – student filologii polskiej w MISH i filologii francuskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Sekretarz redakcji kwartalnika „KONTENT”. Teksty i tłumaczenia publikował m.in. w „Ruchu Literackim”, „Pamiętniku Literackim”, „Znaku”, „Wizjach”.

Poetyka przerostu

Z pozoru ryzykowne połączenie tak różnych, a wręcz zwaśnionych dyskursów jak fizyka i psychoanaliza udaje się Szaulińskiej doskonale i ani przez chwilę nie trąci sztucznością, o co w takich przypadkach nietrudno.