Łukasz Wróbel

Łukasz Wróbel (ur. 1979) – dr, adiunkt w Zakładzie Poetyki, Teorii Literatury i Metodologii Badań Literackich w Instytucie Literatury Polskiej UW. Autor książki Hylé i noesis. Trzy międzywojenne koncepcje literatury stosowanej (Toruń 2013). Aktualnie przygotowuje rozprawę poświęconą architektonice dzieł encyklopedycznych. W wolnych chwilach biega bądź pływa kajakiem.