Małgorzata Melchior

Małgorzata Melchior – socjolog, badaczka Zagłady i stosunków polsko-żydowskich, zagadnień tożsamości, pamięci, mniejszości społecznych. Profesor (od 2018 na emeryturze) w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Habilitację w dziedzinie Nauk Humanistycznych w zakresie socjologii uzyskała w 2004 roku w oparciu o książkę opublikowaną przez Wydawnictwo IFiS PAN: Zagłada a tożsamość. Polscy Żydzi ocaleni „na aryjskich papierach”. Analiza doświadczenia biograficznego. Od 2003 roku była aktywnym członkiem zespołu badaczy Centrum Badań nad Zagładą Żydów przy IFiS PAN (gdzie obecnie ma status profesor emerita).

POLEMIKA: Wokół tomu „Karl-Heinz M.” Grzegorza Kwiatkowskiego

Tekst redaktor dr hab. Marty Tomczok Czyściciel grobów – będący recenzją tomu wierszy Grzegorza Kwiatkowskiego Karl-Heinz M. – po prostu mną wstrząsnął. Recenzentka odmawia autorowi prawa przeżywania i opisywania Zagłady. Odmawia poecie prawa tworzenia niekiedy drastycznych wierszy, lakonicznych w formie (co wydaje mi się wielką ich zaletą) i odnoszących się do faktów historycznych. Ta poezja jest niesłychanie intymna, wiersze skromne, ale wiele mówiące o pojedynczych ludziach. I o nas, czytelnikach.