Marek Olszewski

Marek Olszewski (ur. 1986) – polonista z doktoratem, nauczyciel, recenzent, autor bloga „Czytelnia osobista”, współpracuje z pismem „Nowe Książki”, publikował też m.in. w „Odrze”, „Dwutygodniku”, „ArtPapierze”, „Opcjach”, „Akcencie”, „Elewatorze”, „Polonistyce”, „Wyspie”.