Marek Zaleski

Marek Zaleski – krytyk literacki, historyk literatury, eseista. Kierownik Zespołu do Badań nad Literaturą i Kulturą Późnej Nowoczesności IBL PAN. Wybitny znawca twórczości Czesława Miłosza.

Wstyd jako katastrofa Innego

Na pytanie jak to się dzieje, że wstyd okazuje się naszą podstawową emocją i dlaczego usiłujemy go uniknąć, ciekawiej od socjologów odpowiadają filozofowie i pisarze. Równie ciekawe rzeczy usłyszymy na ten temat od psychoanalityków.