Maria Karpińska

Maria Karpińska (ur. 1988) – Absolwentka wydziału „Artes Liberales” na UW. W 2014 roku otrzymała stypendium Rządu Włoskiego na badania naukowe dotyczące związku literatury i narracyjnego budowania tożsamości prowadzone na Università di Pisa, a w 2015 – Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jej artykuły, opowiadania, recenzje literackie i operowe – również pod nazwiskiem Sokołowska – publikowane były m.in. w: „Res Publice Nowej”, „Czasie Kultury”, „Teatrze”, „„Znaku”, „Nowych Książkach”, „Twórczości”, na dwutygodnik.com i przekroj.pl. W lutym 2020 roku ukazała się jej debiutancka powieść Żywopłoty (wyd. W.A.B, seria Archipelagi). Laureatka Nagrody Literackiej Krakowa Miasta Literatury UNESCO.