Michał Grabowski

Michał Grabowski (ur. 1989) – absolwent filologii romańskiej Uniwersytetu Gdańskiego i lingwistyki stosowanej Sorbony. Tłumacz poezji z języków różnych na polski i z polskiego na francuski. Czyta, odkrywa, podaje dalej, tłumaczy, pisze.