Michał Tabaczyński

Michał Tabaczyński (ur. 1976) – eseista i tłumacz (z czeskiego i angielskiego). Autor m.in. antologii współczesnej poezji amerykańskiej Parada równości (2005) oraz książek eseistycznych: Widoki na ciemność (2013), Legendy ludu polskiego (2014), Maszyny. Do pisania (2018) i Pokolenie wyżu depresyjnego (2019). Wybrał i przełożył obszerne fragmenty Anatomii melancholii Roberta Burtona (2020).