Nina Manel

Nina Manel – urodziła się w Lublinie. Pisze wiersze i dramaty. Debiutowała w almanachu Połów. Poetyckie Debiuty 2017. Absolwentka neurokognitywistyki. Przygotowuje pracę doktorską na temat roli percepcji krosmodalnej OUN w twórczości poetyckiej. Mieszka w Krakowie.