Patrycja Chajęcka

Patrycja Chajęcka – z wykształcenia antropolożka, serbistka i filolożka polska. Studiowała też etnologię i kroatystykę na Uniwersytecie w Zagrzebiu. W Instytucie Slawistyki PAN pisze doktorat o przemianach obrazu Zagrzebia w prozie chorwackiej po 1918 roku. Sekretarz redakcji czasopisma „Slavia Meridionalis”. Recenzje, szkice, eseje, wywiady oraz przekłady publikowała m.in. na łamach „Nowych Książek”, „Twórczości”, „eleWatora”, „Fabulariów”, „artPapieru” oraz „Arterii”.