Paweł Tomczok

Paweł Tomczok – dr. hab., pracuje na stanowisku profesora uczelni w Instytucie Literaturoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Autor książki Literacki kapitalizm. Obrazy abstrakcji ekonomicznych w literaturze polskiej drugiej połowy XIX wieku (Katowice 2018). Interesuje się narratologią, marksizmem, literaturą XIX wieku i powieścią historyczną.