Przemysław Kaliszuk

Przemysław Kaliszuk – pracuje na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Interesuje się prozą nowoczesną II połowy XX wieku, literaturą eksperymentalną i prozą fantastyczną. Autor książki Wyczerpywanie i odnowa. „Nowa” polska proza lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych wobec późnej nowoczesności (Lublin 2019).

Eksperymentalny dziennik z nieprzyzwoitymi piosenkami (Paweł Orzeł, „Teksty seksualne”)

Teksty… czytane jako idiomatyczna opowieść tożsamościowa i jako narracja „uniwersalna” o męskiej heteroseksualności będą zarazem satysfakcjonujące i rozczarowujące, ponieważ mogą (i muszą) uruchamiać sprzeczne style odbioru. Konfesyjność zderza się z tekstową gęstością. Ale to zderzenie wydaje się nie do uniknięcia, jeśli serio potraktować problem opowiadania (o) seksualności i wypowiadania pragnień cielesnych.