Weronika Stencel

Weronika Stencel – współzałożycielka Radia Klang i twórczyni eksperymentalnych audycji radiowych, scenarzystka filmowa, redaktor naczelna „Gazety, która Musi się Ukazać” i wiolonczelistka. Ukończyła kulturoznawstwo na UŚ i krytykę literacką na UJ. Twórczyni działalności Tokosłów. Swoje teksty artystyczne publikowała m.in w „Wakacie”, „Helikopterze”, „Stonerze Polskim”, „Małym Formacie”.