Wojciech Śmieja

Wojciech Śmiejadr hab. prof. UŚ w Katowicach, literaturoznawca, polonista. Jako badacz literatury interesuje się głównie prozą XX i XXI wieku, którą czyta z perspektywy queerowej. Od kilku lat jego badania koncentrują się wokół kategorii męskości (krytyczne studia nad męskościami i mężczyznami, KSMM). Opublikował: Literatura, której nie ma. Szkice o polskiej "literaturze homoseksualnej", Kraków 2010), Homoseksualność i polska nowoczesność. Szkice o teorii, historii i literaturze, Katowice 2015), Hegemonia i trauma. Literatura wobec dominujących fikcji męskości, Warszawa 2017). W przyszłym roku ukaże się jego kolejna książka Literatura peryferyjnego mantropocenu 1918 - 2018.