Xawery Stańczyk

Xawery Stańczyk – poeta, kulturoznawca i socjolog. Skończył studia doktoranckie w Instytucie Kultury Polskiej UW. Autor monografii Macie swoją kulturę. Kultura alternatywna w Polsce 1978-1996 (2018), nominowanej do Nagrody Giedroycia, oraz książek poetyckich: Skarbu piratów (2013) nominowanego do Nagrody Literackiej Nike i Handluj z tym (2015). Laureat stypendium artystycznego m.st. Warszawy oraz grantu „Preludium” Narodowego Centrum Nauki, zwycięzca konkursu Narodowego Centrum Kultury na najlepszą rozprawę doktorską z dziedziny nauk o kulturze. Członek redakcji czasopisma „Studia Litteraria et Historica”, działacz stowarzyszenia Miasto Moje A w Nim. Interesuje się kultury popularną i młodzieżową, przestrzenią publiczną i ruchami społecznymi w Polsce i Europie Wschodniej.

Pamięć, dystans i przyjemności bez złudzeń. O opowiadaniach Ewy Mazierskiej

Banalności fabuł tych opowiadań nie należy łączyć z polskim banalizmem z lat dziewięćdziesiątych o artzinowej proweniencji. Tamten banalizm był nieco „subkulturowy”, kumpelski, chłopacki, bywał maskulinistyczny, do tego ze skłonnością do absurdu, wygłupu i blagi. Mazierska przygląda się z regularnie zaznaczanego dystansu banalności codziennych przypadków, miłości i resentymentów, spotkań i rozstań, drobnych rytuałów i zmian zachodzących na przestrzeni lat.