Zbigniew Jazienicki

Zbigniew Jazienicki (1990) – doktorant Zakładu Literatury XX i XXI wieku UW; publikował m.in. w  „Praktyce Teoretycznej”, „Małym Formacie” i „Twórczości”; pracuje nad doktoratem poświęconym wczesnotransformacyjnym poezjom polskich klasycystów.