Z radością ogłaszamy, że „Wizje” objęły matronat nad II edycją Konkursu o Nagrodę Dramaturgiczną im. Tadeusza Różewicza organizowanym przez Teatr Miejski w Gliwicach.

Dla laureata lub laureatki przewidziana jest nagroda w wysokości 50 000 zł, a zwycięski dramat zostanie wystawiony na deskach gliwickiego Teatru.
Nabór trwa do 20 marca 2023 roku – gorąco zachęcamy do udziału!

O Nagrodzie

9 października 2021 roku, w setną rocznicę urodzin poety, ogłoszono pierwszą edycję Konkursu o Nagrodę Dramaturgiczną im. Tadeusza Różewicza. Nagroda, ustanowiona przez Adama Neumanna, prezydenta Gliwic, ma na celu wsparcie twórców piszących dla teatru oraz promocję najbardziej wartościowych zjawisk zachodzących we współczesnej dramaturgii polskiej.

Jurorami Konkursu są Małgorzata Sikorska – Miszczuk, Zyta Rudzka, Beniamin Bukowski, Roman Pawłowski i Paweł Szkotak. Do II edycji mogą zostać zgłoszone utwory dramatyczne przeznaczone do wystawienia w teatrze, napisane w języku polskim przez autorów posiadających w swoim dorobku przynajmniej jeden wcześniej opublikowany (z nadanym numerem ISBN) utwór literacki i/lub wystawiony na scenie teatru repertuarowego. Zgłaszany do Konkursu tekst nie może być wcześniej publikowany, ani wystawiony w formie sztuki teatralnej. Laureatką pierwszej edycji Konkursu jest Małgorzata Maciejewska, autorka sztuki „Feblik”.

Na zwycięzcę Konkursu o Nagrodę Dramaturgiczną im. Tadeusza Różewicza czeka statuetka oraz kwota 50 000 zł. Nagroda przyznawana będzie rokrocznie. Ponadto nagrodzony dramat zostanie wystawiony na deskach Teatru Miejskiego w Gliwicach oraz opublikowany przez Muzeum w Gliwicach w serii „Czytelnia Sztuki” poświęconej dramaturgii współczesnej. Dotychczas w serii ukazała się sztuka Michała Siegoczyńskiego Najmrodzki, czyli dawno temu w Gliwicach (w 2019 roku spektakl zdobył Grand Prix i szereg innych nagród w Konkursie na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej organizowanym przez Instytut Teatralny im. Z. Raszewskiego).

Konkurs o Nagrodę Dramaturgiczną im. Tadeusza Różewicza składa się z trzech etapów. W etapie pierwszym Kolegium Kwalifikacyjne dokona wstępnej oceny nadesłanych tekstów (termin nadsyłania zgłoszeń: 31 marca każdego roku), wybierając spośród nich nie więcej niż 20 utworów i do 30 czerwca przekazując je do dalszej oceny Kapitule Nagrody. W etapie drugim, spośród utworów zarekomendowanych przez Kolegium Kwalifikacyjne, Kapituła Nagrody wybierze trzy teksty, kwalifikując je do finału Konkursu (ogłoszenie finalistów nastąpi do 30 września). Utwory zakwalifikowane do trzeciego etapu zostaną zaprezentowane w postaci czytań scenicznych na scenie Teatru Miejskiego w Gliwicach w okresie bezpośrednio poprzedzającym finałową galę Nagrody. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30 listopada każdego roku podczas dni teatru i dramaturgii współczesnej w Gliwicach, gdy Kapituła Nagrody wskaże zwycięski utwór i ogłosi zwycięzcę Konkursu – laureata Nagrody. Pozostała dwójka finalistów Konkursu otrzyma nagrody pieniężne w wysokości 5000 zł, a wyróżnione utwory zostaną zamieszczone w portalu internetowym Nagrody (www.nagrodarozewicza.pl)

Więcej informacji: www.nagrodarozewicza.pl i www.teatr.gliwice.pl.

Fot. A.Hawałej.


Redakcja – Maciej Libich, Joanna Piechura, Antek Zając