Varia

Песня остаётся с человеком

Kiedy na początku bodaj szóstej klasy nauczycielka przyniosła adresy dziewcząt i chłopców ze Związku Radzieckiego, z którymi mogliśmy korespondować i mieliśmy się przyjaźnić, a ja dostałem, czy też wylosowałem Tanię, babcia pomagała mi pisać listy do tej nieznanej dziewczynki.  

Dwie minuty przed północą

Gdyby ucichł wiatr, wówczas byłoby słychać oddechy, które pod naciskiem płuc wyrywają się ze środka, przez gardła – dziewięć różnych oddechów. „Tak dobrze jak dzisiaj nie będzie już nigdy”, pomyślał Iwan.