Varia

Dwie minuty przed północą

Gdyby ucichł wiatr, wówczas byłoby słychać oddechy, które pod naciskiem płuc wyrywają się ze środka, przez gardła – dziewięć różnych oddechów. „Tak dobrze jak dzisiaj nie będzie już nigdy”, pomyślał Iwan.