Andrij Lubka

Andrij Lubka (ur. 1987 w Rydze) – ukraiński poeta, prozaik, eseista i tłumacz. Przez długi czas mieszkał w mieście Wynohradiw w Obwodzie Zakarpackim na Ukrainie. Ukończył Szkołę Wojskową w Mukaczewie. W 2009 roku ukończył filologię ukraińską na Narodowym Uniwersytecie w Użhorodzie, a w 2014 – Uniwersytet Warszawski (kierunek bałkański na Studium Europy Wschodniej). Uczestniczył w wielu ukraińskich i europejskich akcjach literackich i festiwalach, m.in. w Berlinie, Rio de Janeiro, Innsbrucku, Darmstadt, Moskwie, Pradze, Wilnie, Kijowie, Stambule, Wiedniu, Lipsku, Rydze, Warszawie. Dwukrotny stypendysta programu Gaude Polonia. Laureat nagród literackich Debiut (2007) i Kijowskie Laury (2011). W 2006 roku był obserwatorem wyborów prezydenckich na Białorusi i członkiem grupy doradców kandydata na prezydenta Alaksandra Milinkiewicza. Spędził 15 dni w białoruskim więzieniu i otrzymał status persona non grata na 10 lat. Autor tomików wierszy Osiem miesięcy schizofrenii (2007), Terroryzm (2008), Czterdzieści dolarów plus napiwek (2012), tomów opowiadań: Killer (2012, polskie wydanie Biuro Literackie 2013) i Pokój do smutku (2016, polskie wydanie Warsztaty Kultury, 2018), powieści Karbid (2015, polskie wydanie Warsztaty Kultury, 2016), esejów i felietonów Spać z kobietami (2013) i Saudade (2017). Publikowany fragment pochodzi z powieści Twoje spojrzenie, Cio-Cio-San (2018), która niebawem ukaże się w Warsztatach Kultury.