Andrzej Bursa

Andrzej Bursa (1932-1957) – polski poeta, prozaik, dramaturg i dziennikarz, należał do pokolenia „Współczesności”, zaliczany jest do kręgu poetów wyklętych.