Anna Matysiak

Anna Matysiak (ur. 1967) – mieszka w Warszawie. Autorka książek poetyckich: Czułość liter (2015), Źrebię Heraklita (2017), Tyle nieznanych Ryb (2018), Tiergarten (2019) i Wsobne maszynki (2020); zbioru małych próz Spacja. Notatnik redaktorki (2019) oraz bajek publikowanych w czasopismach i antologiach, a także książki o poezji Erwina Kruka, a także artykułów w czasopismach i książkach zbiorowych. Redaktorka i tłumaczka, prowadzi własne wydawnictwo, zajmuje się fotografią artystyczną.