Anna Mazela

Anna Mazela – doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie kulturoznawstwa, zafascynowana fotografią jako fenomenem kulturowym i jej związkami z innymi dziedzinami kultury i sztuki. Miłośniczka baśni. Animatorka kultury i bibliotekarka. W 2016 roku krakowski oddział Stowarzyszenia Pisarzy Polskich wydał jej debiutancki tom pt. Głęboko, nisko, za który w tym samym roku otrzymała wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie im. Anny Świrszczyńskiej. W 2009 r. otrzymała wyróżnienie w VI Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim im. Marty Aluchny-Emelianow w Słupsku, a w 2011 r. wyróżnienie w XIX Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim „Dać Świadectwo” organizowanym przez Śródmiejski Ośrodek Kultury w Krakowie. Wiersze Anny Mazeli były publikowane w almanachach grupy poetyckiej „Sylaba” oraz almanachach pokonkursowych, w Magazynie Materiałów Literackich CEGŁA, w czasopiśmie „Kraków”, „2Miesięczniku”, młodzieżowym czasopiśmie „Makulatura” oraz uczelnianym czasopiśmie Akademii Ignatianum „Wyspa”.