Can Xue

Can Xue (ur. 1953 w Changsha) – jedna z najwybitniejszych chińskich pisarek. Jej dzieciństwo naznaczone było cierpieniem z powodu politycznych prześladowań, które dotknęły jej rodzinę. Zmuszona była wcześnie zakończyć edukację i podejmować prace fizyczne, była robotnicą i krawcową. Drogę do sławy otworzyła jej publikacja Chatki na górze i to m.in. dzięki temu utworowi została zaliczona do kręgu najważniejszych awangardzistów lat osiemdziesiątych. Jej utwory, charakteryzujące się niezwykłym, surrealistycznym i onirycznym obrazowaniem, porównywane są do twórczości Franza Kafki i Jorge Luisa Borgesa. Na tle dokonań innych chińskich pisarzy jej proza stanowi bardzo oryginalne zjawisko. Can Xue interesuje się sferą podświadomości. Świat przedstawiony jej utworów wydaje się wyłaniać z sennego koszmaru, rzeczywistość jest rozbita, pozbawiona stałych punktów odniesienia w czasie czy przestrzeni. Pisarstwo Can Xue może być odczytywane jako rozrachunek z traumą okresu maoistowskiego, ale trudno o mniej dosłowny komentarz do wydarzeń historycznych. Xue to przede wszystkim zwolenniczka literackich eksperymentów, najczęściej tworzy krótkie formy prozatorskie.