Charles Bernstein

Charles Bernstein - urodzony 1950, poeta, krytyk, nauczyciel, propagator poezji, jedna z najważniejszych postaci poetyckiego ruchu Language, który rozwinął się w latach 70-tych ubiegłego wieku i wywarł ogromny wpływ na poetycką scenę w Stanach Zjednoczonych. Bernstein był współzałożycielem i redaktorem pisma o nazwie "LANGUAGE", które przyczyniło się do popularyzacji założeń estetycznych poetów tej grupy. Jest też autorem wielu książek eseistycznych poświęconych poetyce i wielu tomów poezji. W latach 90-tych był szefem ważnego programu nauczania poezji na SUNY Buffalo. W bieżącym roku Charles Bernstein uhonorowany został Nagrodą Bollingena.