Claudia Tondl

Claudia Tondl
DE: Studierte Theater-, Film- und Medienwissenschaft sowie Philosophie an der Universität Wien und war Teilnehmerin am uniT-Lehrgang FORUM Text 2016-2018. In künstlerischen Kollaborationen entwickelt sie Projekte für die Bühne sowie sitespezifische Formate im öffentlichen Raum. Im Kollektiv tondlhaas erarbeitet sie zukunftspositive narrative Prinzipien sowohl in theatralen Inszenierungen als auch im Feld der performativen Interventionen und Installationen. | www.tondlschreibt.at

PL: Studiowała teatrologię, filmo- i medioznawstwo oraz filozofię na Uniwersytecie w Wiedniu, brała udział w kursie FORUM TEXT w latach 2016-2018. We współpracy z innymi artyst(k)ami realizuje projekty sceniczne oraz internetowe w przestrzeni publicznej. W kolektywie autorskim tondlhaas opracowuje narratywne reguły pozytywnego pisania o przyszłości (future literacy), zarówno w inscenizacjach teatralnych jak i na polu performatywnych interwencji i instalacji.  Strona autorska: www.tondlschreibt.at