David Ingle

David Ingle – poeta, redaktor, nauczyciel, badacz akademicki. Mieszka w Athens, Georgia, w Stanach Zjednoczonych, gdzie uczy na Uniwersytecie w Georgii. Niedawno ukończył doktorat o tytule Amerykańskie fikcje Blaise'a Cendrarsa. W latach 2000–2015 redagował „The Georgia Review”, jeden z najważniejszych magazynów literackich w Stanach Zjednoczonych.